Wystawa w galerii POK – DYPLOMY

W dniu 22.02.2018 r. (czwartek) odbył się wernisaż wystawy “Dyplomy”przedstawiającej wybrane prace dyplomowe absolwentów Liceum Plastycznego z Gronowa Górnego  z lat 2012- 2017. Wystawa będzie otwarta do 22 marca br. (wstęp wolny, należy zgłosić chęć obejrzenia wystawy w sekretariacie).

W ostatniej IV klasie nauki uczniowie dokonują wyboru tematu i formy pracy dyplomowej. Zwieńczeniem jest obrona pracy dyplomowej. Absolwenci otrzymują dyplom ukończenia szkoły artystycznej potwierdzający uzyskanie tytułu zawodowego plastyka.
Na wystawie można zobaczyć różnorodną tematykę podejmowaną przez uczniów i zastosowanie różnorodnych technik i środków przy ich realizacji. Pośród prac odnaleźć można identyfikację graficzną instytucji, projekty plakatów filmowych, muzycznych, kampanie społeczne promujące różnorodne inicjatywy a także art book, ilustracje do autorskiej gry komputerowej, do książek, zielnik kulinarny.

Absolwenci Liceum Plastycznego otrzymują tytuł zawodowy plastyka. W praktyce oznacza to szeroki wachlarz możliwości wyboru drogi zawodowej. Dyplom plastyka umożliwia podjęcie pracy w zawodach, takich jak fotograf, projektant, grafik komputerowy, pracownik branży reklamowej, animator kultury. Zawód plastyka wpisany został do Polskiej Ramy Kwalifikacji. Jest to system, który porządkuje kwalifikacje zarówno z zakresu szkolnictwa ogólnego,  zawodowego i wyższego. Zawiera, podobnie jak Europejska Rama Kwalifikacji, osiem poziomów określających efekty uczenia się. Zawód plastyka otrzymał w PRK poziom V. Oznacza to, że oprócz typowych dla kształcenia zawodowego treści wkracza również na pole zagadnień typowych dla kształcenia wyższego. Dla absolwentów ważne jest zatem, że ich dyplomy otwierają im drogę do podjęcia pracy w poszukiwanych dziś zawodach oraz, opcjonalnie, do kontynuowania kształcenia na studiach.  Plastycy to pracownicy firm reklamowych i projektowych, mediów, studiów fotograficznych, instytucji kultury. Dyplom pozwala również na otwarcie własnej działalności gospodarczej, chociażby z zakresu grafiki komputerowej.

Na wystawie zobaczymy prace autorstwa:

Wiktoria Zientkiewicz, Alicja Zaradkiewicz, Bartosz Alchimowicz, Paulina Janta-Lipińska, Patrycja Czerepko, Dawid Konkel, Aanna Demkowicz, Michał Kamiński, Julianna Gawron, Karolina Zabaryłło Wiktoria Baranowska, Magdalena Sadowa, Dagmara Lipka, Magdalena Gawron, Zuzanna Wójtowicz, Wiktoria Maciejewska, Agata Grzesz, Wiktoria Kieniksman.

Opracowane na podstawie informacji z serwisów:  http://www.liceumplastyczne.elblag.com.pl, http://pokpaslek.pl , http://glospasleka.pl

Poniżej niektóre z wystawionych prac.