Relacja z Turnieju Akademii Golfa Learn&Play – 27 maj 2018

Turniej Akademii Golfa Learn&Play, rozgrywany na 6-o dołkowym polu Akademii Golfa Sand Valley, rozpoczął się kilka minut po godzinie dwunastej.

Turniej Akademii GolfaW turnieju mogło wziąć udział 24 zawodników, którzy wcześniej wpisali się na listę wpłacając kwotę 50 złotych. Przed turniejem odbyła się tradycyjna kilkunastominutowa “odprawa”, którą poprowadził sędzia zawodów Martin Proctor. Był to pierwszy w tym roku turniej, więc wszyscy zawodnicy bez handicapu startowali z handicapem 54, a dla pozostałych przyjęto handicap 36. Ma to znaczenie przy obliczaniu zajętego w zawodach miejsca tzw. netto. Wynik brutto wskazuje zawodnika, który w najmniejszej liczbie uderzeń trafił do 18-u dołków. Gdy do tego wyniku uwzględnione zostaną możliwości zawodnika (handicap) to zostanie wskazany zwycięzca wg. punktacji netto. W tych zawodach, zapewne z powodu dużego zróżnicowania umiejętności graczy, dodatkowo przyjęty został wariant z możliwością “dropowania” piłki w sytuacji gdy wyląduje ona w bunkrze. Oznacza to, że zawodnik, który uderzył piłkę do bunkra może sam podjąć decyzję o tym czym z niego uderzać, czy też wyjąć piłkę z bunkra dodając do swojej liczby uderzeń jeden punkt. Na końcu “odprawy” został dokonany losowy podział 16 zawodników na grupy dwu i trzyosobowe.

Każda grupa startowała z innego tee co zawsze wpływa na dynamikę rozgrywania zawodów (od dwóch do trzech godzin). Zwycięzcy turnieju na trzykrotne (3 x 6 dołków) obejście wszystkich dołków Akademii, w pięknej słonecznej scenerii, wystarczyło 61 uderzeń co jest bardzo dobrym osiągnięciem. Uwaga: do gry na tym polu Akademii wystarczą 3 kije (więcej o tym polu na stronie Akademia Golfa Sand Valley). Nie przyda się też umiejętność uderzania piłki na duże odległości, gdyż największa odległość do dołka to tylko 90 metrów. Jest to turniej dla tych co stawiają pierwsze kroki w tej dyscyplinie sportu, czyli dla prawie wszystkich.

Kolejny turniej Akademii Golfa Learn&Play zaplanowany został na dzień 24 czerwca.