Trzy tygodnie później. Koronawirus – pytania, których nie zadano

Trzy tygodnie

Kiedy szpitale nie będą przyjmowały chorych?

Według informacji Ministra Zdrowia w 20 szpitalach, do przyjmowania jedynie zakażonych wirusem COVID-19, przygotowano 10 tysięcy łóżek. W województwach gdzie zachorowań jest najwięcej przekształca się kolejne szpitale w tzw. szpitale jednoimienne.

Było liczone (wariant optymistyczny)…

Jest liczone (wariant realistyczny)

Leczenie (według informacji o osobach, które wyzdrowiały) trwa ponad 20 dni (wariant realistyczny):

10 000 : 20 = 500

Liczba 500 jest to liczba dziennych przyjęć do szpitali wydzielonych dla pacjentów z silnymi objawami wirusa koronawirusa. Wykazuje je 50% chorych, czyli jedna druga tzn.

2 x 500  = 1000

Oznacza to:  500 x 20 dni = 10 000 zachorowań i wyzdrowień w ciągu 20 dni przypadków ciężkich, czyli tyle ile jest miejsc w szpitalach. Uwaga! Rząd szykuje więcej miejsc, więc zakłada większą liczbę dziennych zachorowań!

Teoretycznie, obecnie, system medyczny w Polsce wytrzyma  1000 zachorowań dziennie (wariant realistyczny)!

Minister Zdrowia, przypomina, że my rozprzestrzeniania się tej choroby nie zatrzymamy, a jedynie chcemy ją spowolnić!

Kiedy pandemia wygaśnie? (czytaj …)

Oznaki panowania nad pandemią

Kiedy ilość nowych, wykrytych zachorowań będzie zbliżona do ilości wyzdrowień będzie oznaczało panowanie nad pandemią. Aktualnie, w połowie kwietnia 2020, dzienna ilość zachorowań jest poniżej 400 (od ponad 7 dni jest stabilna). Dzienna ilość wyzdrowień wynosi około 50 osób.

Zabieg pijarowski polega na raportowaniu ilości dziennych zachorowań w zestawieniu z ogólną liczbą osób, które wyzdrowiały (nie dzienną liczbą wyzdrowień).

Co to jest szczyt zachorowań?

Teoretycznie jest to maksymalna liczba zachorowań w ciągu dnia. Szczyt szczytowi nie równy. Należy zadać pytania: co to jest szczyt zachorowań w Polsce i kiedy nastąpi?

Dotychczasowe szczyty zachorowań w ciągu doby  w krajach najbardziej dotkniętych wynosiły: USA ok. 15 000, Hiszpania ok. 10 000. Jak do tej pory w Polsce maksymalna liczba sprzed około 7 dni to 475 zachorowań w ciągu doby.

Szczyt nie musi być jeden. Kiedy wystąpią kolejne szczyty? Prawdopodobnie 2 tygodnie po wydarzeniu, które zwiększa prawdopodobieństwo zakażeń: święta wielkanocne (liczne spotkania w gronie rodzinnym), zmniejszenie restrykcji (np. zgoda na otwarcie galerii handlowych), wybory prezydenckie, powrót dzieci i młodzieży do szkół …