SŁOWNIK GOLFA

Językiem zawodowym opisującym pole golfowe jak i sam sport jest język angielski. Niektóre wyrazy są jednak tłumaczone na języki rodzime, które w sporcie amatorskim są bardziej komunikatywne. Dlatego niektóre z wyrazów będą przedstawione w wersji polskiej jak i angielskiej. Wyrazy częściej używane, zwłaszcza przez początkujących graczy, będą zaznaczone czcionką pogrubioną.

 

 

 

A
Albatross – wynik 3 poniżej par na dołku.
As (ang. ace) – wbicie piłki do dołka za pierwszym uderzeniem .
B
Back nine – ostatnie 9 dołków na torze 18-dołkowym.
Backspin – patrz Bottomspin.
Backswing – zamach .
Balata – rodzaj naturalnej lub syntetycznej gumy, z której robiona jest powłoka do niektórych piłek golfowych.
Birdie – wynik 1 poniżej par na dołku.
Blade – tradycyjne cienkoprofilowe wykończenie główki kija.
Bogey – wynik 1 powyżej par na dołku.
Bottomspin – rotacja piłki golfowej, przy której kierunek ruchu dolnej jej części w wyniku obrotu jest zgodny z kierunkiem ruchu postępowego. Przeciwieństwo do topspin.
Bunkier (ang. sand bunker)- zagłębienie w terenie wypełnione piaskiem. Zwykle przy greenach lub fairway’ach.
C
Caddy – pomocnik noszący torbę z kijami podczas gry.
Chip, chipping – lekkie uderzenie piłki z okolicy greenu w stronę dołka.
Cienkie – trafienie piłki krawędzią główki zamiast pełnym licem.
Cleeks – dawna nazwa żelaz rozpoczynających, czyli o numerach 1 i 2.
Czubek – część główki kija po przeciwnej stronie niŜ piętka.
D
Dolna krawędź – krawędź główki stykająca się z ziemią podczas uderzenia.
Double bogey – wynik 2 powyżej par na dołku.
Drewno (ang. wood) – długie kije o charakterystycznej bulwiastej główce, służący do najdalszych uderzeń.
Driver – kij typu drewno o najmniejszym kącie nachylenia główki, czyli wood nr 1.
Driving – uderzenie piłki driverem lub z obszaru tee.
E
Eagle – wynik 2 poniżej par na dołku.
F
Fairway – tor z krótko ściętą trawą pomiędzy obszarem tee a greenem.
G
Główka kija – cała dolna część kija uderzająca piłkę.
Granica pola – zewnętrzna granica pola golfowego.
Gra na dołki – system punktacji, w której punkty przyznawane są za zwycięstwo na każdym dołku.
Gra na uderzenia – patrz Punktacja medalowa.
Green -obszar z bardzo krótką trawą z wyciętym dołkiem, do którego odbywa się putting.
Grzybek – patrz Kołeczek tee
H
Handicap – system wyrównawczy przyznawany na podstawie na podstawie różnicy pomiędzy wynikiem brutto gracza a wartością par pola.
Hole in one – As, czyli wbicie piłki do dołka za pierwszym uderzeniem.
I
Iron  (pol.  żelazo.) – kije z cienkimi główkami o oznaczeniach od 1 do 9 oraz PW i SW
K
Kolce – wypustki na podeszwie butów golfowych.
Kołeczek (ang. tee)– kołeczek, na którym można ustawić piłkę golfową podczas uderzenia z obszaru tee.
Kołnierz – patrz Obrzeże.
Kompresja – stopień twardości piłki golfowej.
L
Lico główki (ang. face) – płaska część kija z rowkami, którą się uderza w piłkę. 
M
Marker -znacznik do określenia pozycji piłki na greenie. TakŜe gracz zapisujący wynik partnera podczas gry.
Medal play – patrz Stroke play ( system punktacji, gdzie liczy się liczba uderzeń potrzebnych zawodnikowi do zaliczenia wszystkich dołków).
N
Nachylenie lica – odchylenie lica główki od pionu.
O
Obciążone obrzeżowo – kije z wklęsłym tyłem zalecane dla początkujących graczy.
Obrzeże (ang. fringe) – pas krótkiej trawy wokół greenu.
Obszar tee – miejsce starty gry do danego dołka.
P
Par – norma uderzeń, np par dołka to norma uderzeń dołka.
Piętka – koniec główki kija przymocowany do trzonka.
Pitching – wysoko lecący, stromy strzał z odległości do 80 m od greenu.
Pitching wedge – kij o dużym nachyleniu lica do strzałów na krótkie odległości. Oznaczenie: PW.
Punktacja medalowa – system punktacji, gdzie liczy się liczba uderzeń potrzebnych zawodnikowi do zaliczenia wszystkich dołków.
Putting – uderzenie piłki putterem na greenie.
Putter – kij służący do uderzenia piłki na greenie.
R
Rough (czytaj: raw) – teren z wyższą trawą na obrzeżu fairwayu lub greenu.
Rowki – nacięcia na licu główki pomagające w podkręcaniu piłki.
Runda – przejście 18-stu dołków.
S
Sand wedge – kij o dużym nachyleniu lica służący do uderzania z piasku. Oznaczenie: SW.
Scratch – zdobycie par na 18 dołkach.
Stableford – punktowy system liczenia wyników.
Standard Scratch Score – system określania par na polu na podstawie długości i trudności dołków.
Stłumione – patrz Tłuste.
Stopka (ang. sole) – część główki kija stykająca się z ziemią.
Stroke Indeks – oznaczenie trudności poszczególnych dołków dla wskazania kolejności otrzymywania punktów handicapowych.
Stroke play – patrz Punktacja medalowa ( system punktacji, gdzie liczy się liczba uderzeń potrzebnych zawodnikowi do zaliczenia wszystkich dołków).
Strzał – zagranie piłki. Liczy się nawet, gdy się nie trafi w piłkę, lecz był taki zamiar.
Szlajs – patrz bottomspin.
Ś
Środek masy – punkt na licu główki dający najlepszy kontakt z piłką.
T
Tee – patrz Kołeczek lub Obszar tee.
Tłuste – uderzenie, przy którym trafimy w ziemię przed kontaktem z piłką.
Topspin – rotacja piłki golfowej, przy której kierunek ruchu górnej jej części w wyniku obrotu jest zgodny z kierunkiem ruchu postępowego. Przeciwieństwo do bottomspin.
W
Wgłębienia – nierówności na powierzchni piłki wpływające na jej aerodynamikę.
Wklęsły tył – najlepszy dla początkujących kształt główki kija z wklęsłym tyłem, jak sama nazwa wskazuje.
Wood (pl. Drewno) – długie kije o charakterystycznej bulwiastej główce, służący do najdalszych uderzeń
Water hazard – przeszkoda wodna
Wynik brutto – suma wyników zdobytych na 18 dołkach
Wynik netto – wynik brutto po odjęciu handicapu.
Z
Zakończenie dołka – wbicie piłki do dołka.
Znacznik – patrz Marker.
Ż
żelaza (ang. iron) – kije z cienkimi główkami o oznaczeniach od 1 do 9 oraz PW i SW.

 

Opracował: r. Cichocki na podstawie instrukcji dla początkujących A&A GOLF CLUB.