Sindrewicz Jan

SindrewiczKs. mgr Jan Bronisław Sindrewicz – proboszcz parafii św. Józefa 2007-2018:

ur. 01.09.1960 – Morąg
wyśw. 15.06.1985 – olsztyn – Bp. Jan Obłąk
Mgr teologii PAT Kraków 1985

Urzędy:

wikariusz – Malbork MB NP (1985-1988), Elbląg św. Jerzy (1988-1990)
kapelan Szpitala Miejskiego w Elblągu (1988-1993)
duszpasterz Hospicjum św. Jerzego Elbląg (1988-1993)
dyrektor Hospicjum św. Jerzego Elbląg (1993-1994)
Diec. Duszp. chorych (1992-1994)
dyrektor Wydziału charytatywnego Kurii Diecezjalnej (1992-1993)
wicedziekan dek. Nowy Staw (1994-2004)
proboszcz w Lichnowy (1994-2007)
Sędzia Sądu Diecezjalnego – od 1993
Proboszcz parafii św. Józefa w Pasłęku – parafia św. Józefa: 01.07.2007-2018

Poniżej tekst z serwisu www.paslek.pl

 

“Ks. Jan Sindrewicz urodził się 1 września 1960 roku w Morągu. Po ukończeniu Liceum Ogólnokształcącego w Morągu wstąpił do Seminarium Duchownego w Olsztynie, które ukończył z tytułem magistra w roku 1985. Święcenia kapłańskie przyjął z rąk biskupa Jana Obłąk 15.06.1985 r.

W latach 1985-1988 był wikariuszem w parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Malborku, w latach 1988-1990 był wikariuszem w parafii św. Jerzego w Elblągu. W latach 1990-1994 pełnił funkcję dyrektora Hospicjum Św. Jerzego w Elblągu, a w latach 1994-2007 był proboszczem parafii św. Urszuli w Lichnowach.

Dnia 1 lipca 2007 roku ksiądz Kanonik Jan Sindrewicz został mianowany proboszczem parafii p.w. Św. Józefa w Pasłęku. Posługę tą pełnił do 15 sierpnia 2018 roku, kiedy ze względu na stan zdrowia zrezygnował z jej pełnienia.

Już na początku swojej posługi dał się poznać jako troskliwy gospodarz. W latach 2007-2009 podjął prace ratownicze w gotyckim kościele filialnym p.w. Św. Piotra i Pawła w Mariance. Gdyby nie wykonano wówczas remontu dachu zabytek popadłby w ruinę. Równocześnie w latach 2008-2009 zrealizował renowację barokowej ambony w kościele parafialnym p.w. Św. Bartłomieja.

W latach 2010-2013 ksiądz proboszcz Jan Sindrewicz zrealizował ważną pracę dla naszego miasta i kościoła św. Bartłomieja w Pasłęku – renowację barokowych organów Andreasa Hildebrandta z 1719 roku. Ten wysokiej klasy instrument i zabytek wymagał wysiłku wieloosobowego zespołu specjalistów: historyków, muzyków, konserwatorów zabytków zarówno z Polski jak i z zagranicy oraz wysokich nakładów finansowych. Wszystkie te prace łączył i koordynował ksiądz Jan, na którym ciążyła pełna odpowiedzialność za wykonanie tego działa. Dzięki tej pracy Pasłęk odzyskał organy zaliczane do pierwszej piątki barokowych instrumentów w Europie. Są one perłą i atrakcją turystyczną naszego miasta.

Wokół odrestaurowanych organów zaistniały różne inicjatywy. Od 2012 roku parafia św. Józefa jest organizatorem corocznego Festiwalu Muzyki Organowej i Kameralnej. Wykonawcami koncertów są wybitni artyści z Polski, Europy oraz świata. Dzięki tym wydarzeniom nasze miasto staje się powoli ważną marką w świecie kultury. Festiwal ten gromadzi dużą rzeszę miłośników muzyki poważnej, nie tylko z Pasłęka, ale też z różnych stron Polski. Odbywają się też warsztaty dla studentów muzyki organowej.

Dzięki staraniom ks. Jana Sindrewicza w 2015 roku w Pasłęku odbył się drugi etap IX Międzynarodowego Konkursu Muzyki Organowej im. Jana Petersena Sweelincka organizowanego przez Filharmonię Bałtycką z Gdańska, w którym udział wzięła młodzież z Litwy, Łotwy, Rosji, Niemiec, Korei oraz z polskich uczelni muzycznych.

W latach 2009-2016 prowadzono prace konserwatorskie w kościele filialnym p.w. Św. Piotra i Pawła w Mariance. Wymieniono dach na wieży kościoła, dokonano osuszenia murów, wymieniono podłogę usuwając zawilgocenie i zagrzybienie budynku. W roku 2009 ksiądz Jan zabiegał i podjął współpracę z Pracownią Konserwacji Zabytków Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Współpraca ta zaowocowała odkryciem unikatowych fresków z XV wieku. Przez następne lata w Mariance trwały prace nad zabezpieczeniem, konserwacją oraz renowacją niezwykle cennych malowideł. Dokonano też badań dendrologicznych więźby dachowej, co potwierdziło jej pochodzenie z XIII wieku. Zabytek ten dzięki staraniom księdza kanonika nabiera blasku i stanowi ważne świadectwo architektury i kultury średniowiecznej naszej gminy.

Działalność na niwie kultury ks. Jana Sindrewicza została zauważona poprzez nadanie mu przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na wniosek pasłęckiego samorządu odznaki honorowej „Zasłużony dla Kultury Polskiej”. Ponadto za zasługi w działalności na rzecz lokalnej społeczności otrzymał on w 2005 roku Srebrny Krzyż Zasługi.

Honorowy Obywatel Miasta i Gminy Pasłęk od 31 sierpnia 2018 roku.”

hobby