Quiz nr 1 - Zabytki Pasłęka (łatwy)

Quiz łatwy – brak ograniczeń czasowych, jedna odpowiedź poprawna, nie ma pytań podchwytliwych.