Pomniki przyrody w Pasłęku

W Pasłęku mamy 12 pomników przyrody. Są to : dwa skupiska – 9 wiązów rosnących niedaleko zabytkowej wieży ciśnień i aleja drzew ulicy Dworcowej (dęby, lipy, jesiony) oraz 10 drzew rosnących pojedynczo: 4 dęby szypułkowe, 2 wiązy szypułkowe, 2 jesiony wyniosłe, 1 miłorząb dwuklapowy, 1 grab pospolity.

Dz.U.2018.0.1614 t.j. – Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, art. 40. Pomniki przyrody
1. Pomnikami przyrody są pojedyncze twory przyrody żywej i nieożywionej lub ich skupiska o szczególnej wartości przyrodniczej, naukowej, kulturowej, historycznej lub krajobrazowej oraz odznaczające się indywidualnymi cechami, wyróżniającymi je wśród innych tworów, okazałych rozmiarów drzewa, krzewy gatunków rodzimych lub obcych, źródła, wodospady, wywierzyska, skałki, jary, głazy narzutowe oraz jaskinie.
2. Na terenach niezabudowanych, jeżeli nie stanowi to zagrożenia dla ludzi lub mienia, drzewa stanowiące pomniki przyrody podlegają ochronie aż do ich samoistnego, całkowitego rozpadu.
3. Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia, kryteria uznawania tworów przyrody żywej i nieożywionej za pomniki przyrody, kierując się potrzebą ochrony drzew i krzewów ze względu na ich wielkość, wiek, pokrój i znaczenie historyczne, a odnośnie tworów przyrody nieożywionej – ze względu na ich znaczenie naukowe, estetyczne i krajobrazowe.

Poniżej wykaz wszystkich pasłęckich pomników przyrody. Wyjątkowość niektórych z tych drzew pozostaje dla mnie zagadką. Za to wiele innych drzew na terenie naszego miasta zasługuje na miano pomnika przyrody, ale o tym będzie inny artykuł.

1. Miłorząb dwuklapowy

115/93 miłorząb dwuklapowy Ginko biloba obwód: 165cm, wysokość: 25m,
miejsce: m. Pasłęk, przy ul. Wojska Polskiego 10
Rozp. Nr 14/93 Woj. Elbląskiego z 27.12.1993 r.
Miłorząb dwuklapowy, jesień 2018

Rośnie na prywatnej posesji znajdującej się pomiędzy ulicami Wojska Polskiego i Marii Konopnickiej.

więcej o miłorzębie … (link)

Inna nazwa to miłorząb japoński. Gatunek reliktowy tzw. żywa skamielina. Jest jedynym występującym obecnie na Ziemi liściastym drzewem nagozalążkowym (wszystkie drzewa nagozalążkowe są drzewami iglastymi). Jest ogniwem łączącym paprotniki z innymi roślinami nagozalążkowymi.

Miłorząb dwuklapowy, nr rejestru 115/93, widok jesień 2018, posesja prywatna

2. Dąb szypułkowy

116/93 dąb szypułkowy Quercus robur, obwód: 356cm, wysokość: 30m,
miejsce: Pasłęk, na skwerze przy ul. Jagiełły
Rozp. Nr 14/93 Woj. Elbląskiego z 27.12.1993 r.
Dąb szypułkowy, jesień 2018, widok od strony Placu 1000 lecia
 

Piękny, zdrowy dąb, równomiernie rozrośnięty. Zdecydowanie konieczny jest żywopłot oddzielający skwer, na którym rośnie od ruchliwej ulicy.

Dąb szypułkowy, nr rejestru 116/93

3. Dąb szypułkowy

117/93 dąb szypułkowy Quercus robur obwód: 305cm, wysokość: 30m,
miejsce: Pasłęk, ul. Przemysłowa 5 /w ogrodzie/
Rozp. Nr 14/93 Woj. Elbląskiego z 27.12.1993 r.
Dąb szypułkowy, ul. Przemysłowa, jesień 2018
 

Dąb wyjątkowej urody. Rośnie na prywatnej posesji przy ul. Przemysłowej, która jest małą uliczką odchodzącą od ul. Marii Konopnickiej.

Dąb szypułkowy. Jesień 2018.

4. Wiąz szypułkowy

118/93 wiąz szypułkowy Ulmus laevis obwód: 310cm, wysokość:  27m,
miejsce: Pasłęk, na skwerze przy ul. Zamkowej
Rozp. Nr 14/93 Woj. Elbląskiego z 27.12.1993 r.
Wiąz szypułkowy. Jesień 2018.
 

Drzewo wyróżnia się swoją wysokością.

Wiąz szypułkowy. Jesień 2018.

5. Wiąz szypułkowy

119/93 wiąz szypułkowy Ulmus laevis, obwód: 260cm, wysokość: 26m,
miejsce: Pasłęk, na skwerze przy ul. Zamkowej
Rozp. Nr 14/93 Woj. Elbląskiego z 27.12.1993 r.
Wiąz szypułkowy. Widok od strony skrzyżowania ul. Zamkowej i Wojska Polskiego
 

Drzewo rośnie na skarpie, bliżej murów obronnych.

Wiąz szypułkowy. Rozp. Nr 14/93. Jesień 2108

6. Grab pospolity

120/93 grab pospolity Carpinus betulus, obwód: 210cm, wysokość: 17m
miejsce: Pasłęk, na skwerze przy ul. Osińskiego /koło kina „Znicz”/
Rozp. Nr 14/93 Woj. Elbląskiego z 27.12.1993 r.
Grab pospolity. Jesień 2018. Widok od ul. Osińskiego.
 

Drzewo rośnie na skwerze przy “małym cmentarzu” (kina “Znicz” od lat nie ma, więc w rejestrze należy zmienić jego opis). Drzewo, jak to grab, nie wyróżnia się spośród rosnących obok innych, większych drzew. Czy wypada przybijać gwoździami “cokolwiek” do drzew – pomników przyrody?

Graba pospolity. Jesień 2018

7. Dąb szypułkowy

7. Dąb szypułkowy

121/93 dąb szypułkowy Quercus robur 387 25
Pasłęk m. Pasłęk, na skarpie przy ul. Osińskiego
Rozp. Nr 14/93 Woj. Elbląskiego z 27.12.1993 r.
Dąb szypułkowy. Jesień 2018.
 

Dąb rośnie pomiędzy zabytkowymi kaminiczkami ulicy Osińskiego a “starą plebanią”

Dąb szypułkowy. Jesień 2018.

8. Dąb szypułkowy

122/93 dąb szypułkowy Quercus robur 391 28
Pasłęk m. Pasłęk, na skwerze, przy ul. Westerplatte /obok Banku Spółdzielczego/
Rozp. Nr 14/93 Woj. Elbląskiego z 27.12.1993 r.
Dąb szypułkowy, ul. Westerplatte, widok od straży pożarnej

Opis należy zmienić na: “Skwer na rogu ulic: (Piłsudskiego i Westerplatte (naprzeciw straży pożarnej)”

Dąb szypułkowy, nr rejestru 122/93, jesień 2018

9. Jesion wyniosły

9. Jesion wyniosły

123/93 jesion wyniosły Fraxinus excelsior, obwód: 330cm, wysokość: 35m
Pasłęk m. Pasłęk, w parku, przy ul. Westerplatte / obok kościoła Ewangelickiego/
Rozp. Nr 14/93 Woj. Elbląskiego z 27.12.1993 r

9. Jesion wyniosły

10. Jesion wyniosły

124/93 jesion wyniosły Fraxinus excelsior, obwód:  364cm, wysokość: 35m
miejsce: Pasłęk, w parku, przy ul. Westerplatte / obok kościoła Ewangelickiego/
Rozp. Nr 14/93 Woj. Elbląskiego z 27.12.1993 r.

Jesion. Dalej widać drugi jesion, który też jest pomnikiem przyrody (wcześniejsza pozycja).

 

11. Aleja: dąb szypułkowy, jesion wyniosły, lipa drobnolistna

125/93 Aleja 141 szt.: dąb szypułkowy Quercus robur, jesion wyniosły Fraxinus excelsior, lipa drobnolistna Tilia cordata 131 -400 25
Pasłęk m. Pasłęk, przy ul.Dworcowej – od przejazdu kolejowego do trasy Gdańsk -Warszawa
Rozp. Nr 14/93 Woj.Elbląskiego z 27.12.1993 r.

Aleja jest bardzo długa i rosną na niej głównie dęby szypułkowe.

Aleja ul. Dworcowej. Jesień 2018.

12. Jesion wyniosły (9 drzew)

126/93 jesion wyniosły Fraxinus excelsior – 9 szt. 185 – 330 29
Pasłęk m. Pasłęk, przy drodze prowadzącej do kościoła na ul. Osińskiego nad jezioro /koło internatu/
Rozp. Nr 14/93 Woj. Elbląskiego z 27.12.1993 r.

Drzewa rosną naprzeciw dawnego internatu, niedaleko zabytkowej wieży ciśnień.