Pasłęk – Tablica dla jeńców niemieckiego obozu z IWW w Pr.Holland

Oboz jenieckiFragmenty artykułów z serwisu https://dobroni.pl

 

Historia rekonstrukcji monumentu upamiętniającego pochowanych na cmentarzu żołnierzy , jeńców z niemieckiego obozu sięga roku 1988 . Wtedy to uległ całkowitemu zniszczeniu pomnik wystawiony i poświęcony w 1916 roku . Po próbach uporządkowania cmentarza czynionych przez kilka lokalnych stowarzyszeń oraz osoby nie zrzeszone dopiero w roku 2011 władze miasta wystąpiły ze stosownym wnioskiem do władz wojewódzkich w tym Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa o zatwierdzenie projektu pamiątkowej tablicy oraz dofinansowanie . W lipcu br. urząd otrzymał stosowne środki i przystąpiono do prac.
Uroczystość , w której uczestniczył również piszący te słowa , to pierwszy etap działań które powinny objąć teren cmentarza . Nadal na uporządkowanie oczekuje ok. 4/5 powierzchni cmentarza oraz wyjaśnienie nieścisłości związanych z obecnym nazewnictwem obiektu i jego lokalizacji / Pasłęk , Krosno , Sakówko czy Pólko / oraz tego czy wśród pochowanych tu żołnierzy rosyjskich nie było też innych narodowości np. polskiej , litewskiej czy białoruskiej ? .Pasłęk - Tablica dla jeńców

Szersza informacja o historii obozu oraz cmentarza po byłym niemieckim obozie jenieckim Pr.Holland / Preussisch Holland / Pasłęk zawarta jest w prywatnym materiale filmowym GRUPY Zabytkowy Pasłęk .
www.youtube.com/watch?v=GO2cAp2X5VE.

Na cmentarzu pochowani są żołnierze Armii :
1- rosyjskiej 809
2- rumuńskiej 160
3- francuskiej 46
4- belgijskiej 21
5- włoskiej 6
6- brytyjskiej 3
7- nieznana 1

8- Armii Czerwonej 8 (z roku 1919)

Istnieje dokumentacja o pobycie we wspomnianym obozie Kanadyjczyków , Australijczyków , Algierczyków , żołnierzy Tunezji.

Dojazd na miejsce z Pasłęka ulicą Wojska Polskiego , przejazd pod S7 , 50 m dalej w lewo droga gruntowa vis a vis elewatory .
(ok 700 m)
Dojazd z trasy S7 , zjazd z węzła Północ na drogę wojewódzką 527 kierunek Dzierzgoń . W miejscowości Krosno , skrzyżowanie w lewo kierunek Pasłęk . 50 metrów przed nasypem trasy S7 , zjazd na drogę gruntową w prawo (ok.700 m)

Autor tekstu: Wiesław Śliwka