W Pasłęckim Ośrodku Kultury działają dwie sekcje do których można zapisać się bez ponoszenia kosztów: sekcja plastyczna, sekcja muzyczna.

Sekcję plastyczną prowadzi pani Małgorzata Olewnik. W trakcie zajęć stosowane są różne techniki rysunku i malarstwa. Dokładne informacje można uzyskać w trakcie godzin otwarcia POK-u.

Sekcję wokalną prowadzi pan Wojciech Haza z Elbląga. Jest on czynnym zawodowo muzykiem grającym na saksofonie i klarnecie. Zajęcia prowadzi akompaniując wokalistom grą na pianinie cyfrowym.

Najlepszą metodą zapisu jest zgłoszenie w trakcie trwania zajęć (wtorki godz. 14:00-17:00, wcześniej należałoby upewnić się, że zajęcia nie zostały przesunięte na inny termin)