Muzeum Pasłęka, a właściwie muzeum powiatu Pr. Holland w Itzehoe

Muzeum Pasłęka

Niemieckie miasto Itzehoe i polskie miasto Pasłęk są, na podstawie  Umowy o Partnerstwie z 11.10.1990 roku, miastami partnerskimi. W zabytkowym pałacu miejskim niemieckiego miasta Itzehoe  od 1986 roku znajduje się  muzeum powiatu Pr. Holland (dzisiaj Pasłęk).  W dziewięciu salach eksponowane są listy, rękopisy, stare kroniki, historyczne mapy, plany, ryciny, fotografie. Są tutaj również zabytkowe narzędzia i przedmioty ukazujące etnografię Pasłęka i okolic z czasów sprzed II wojny światowej. Znajduje się tam również informacja o współpracy miast Itzehoe i Pasłęka w ramach, której realizowane były między innymi projekty renowacji niektórych pasłęckich zabytków. muzeum jest stałym punktem wycieczkowym pasłęckiej młodzieży szkolnej odwiedzającej to miasto w ramach wymiany integracyjnej.

Preussisch Holland
Jedno ze spotkań w muzuem Preussisch Holland. Fot. z serwisu http://www.preussisch-holland.de

W Itzehoe, po II wojnie światowej, zamieszkało wielu mieszkańców przedwojennego Preussisch Holland. Od lat w muzeum  odbywają się spotkania byłych mieszkańców dawnego Oberlandu.

 

 

 

 

 

Trasa Pasłęk - Itzehoe
Trasa Pasłęk – Itzehoe

Na podstawie informacji z serwisów:

https://ostpreussen.de//bjo/307-0-Museum-Kreis-Preussisch-Holland-in-Itzehoe.html

http://www.preussisch-holland.de/archiv.html