Malowidła kościoła gotyckiego w Mariance

Foto i treść na podstawie serwisu http://www.paslek.pl

W piątek,10 maja 2019 r. w kościele pw. św. Piotra i Pawła w Mariance odbyło się  seminarium pn. „Malowidła kościoła gotyckiego w Mariance.

”…Przeprowadzone dotąd prace konserwatorskie i restauratorskie pozwoliły wydobyć z mroku przeszłości i odsłonić spod szarej zasłony czasu już znaczną część niezwykłych kompozycji malarskich – barwnych scen na ścianie wschodniej, północnej i południowej ukazanych na tle fantazyjnych dekoracji roślinnych. Będąc jednym z większych zespołów średniowiecznych malowideł ściennych w północno-wschodniej Polsce, zespołem jednolitym i – pomimo licznych uszkodzeń – stosunkowo dobrze zachowanym, malowidła te stanowią olbrzymią wartość historyczną i zabytkową. Zachowały się bez późniejszych uzupełnień i przemalowań, co jest dodatkowym walorem stanowiącym o ich wyjątkowości i niepowtarzalności w skali naszego kraju…”

 

Poniższy tekst i zdjęcia pochodzą z prezentacji Alicji Grabowskiej.

“…Wykonane prace
■ Remont dachu, 2 etapy: 2008 – 2009 r.
■ Usunięcie wtórnych tynków i szkodliwej bitumicznej izolacji z dolnej partii ścian wewnątrz kościoła – 2008 r.
■ Dezynfekcja i dezynsekcja wnętrza kościoła – 2009 r.
■ Usunięcie pasa cementowej posadzki po obwodzie wewnętrznych murów, wykonanie kanału powietrznego w celu osuszenia murów,
usunięcie wtórnej betonowej posadzki i zagrzybionej podsypki w pomieszczeniu pod wieżą, usunięcie betonowego chodnika wokół kościoła uniemożliwiającego odpływ wody opadowej; niwelacja terenu wokół kościoła, częściowe odtworzenie kamiennej opaski – 2009 r.
■ Wykonanie chodnika z kamienia polnego wokół kościoła wraz z uzupełnieniem brukowej opaski i wykonaniem odprowadzenia wody opadowej – 2010 r.
■ I etap prac przy zachowanych fragmentach baptysterium (demontaż, dezynsekcja, inwentaryzacja) – 2010 r.

■ Kompleksowa konserwacja i restauracja gotyckiego tabernakulum ściennego z malowanym wizerunkiem Chrystusa Męża Boleści na drzwiach – 2012 r.
■ Ratunkowy remont kruchty południowej – 2012 r.
■ Przywrócenie tynków wapiennych na dolnych partiach ścian wewnętrznych – 2013 r.
■ Częściowy remont empory organowej (przywrócenie geometrii konstrukcji, flekowanie drewna, wymiana podwaliny)– 2014 r.
■ Rekonstrukcja posadzki: usunięcie cementu oraz wtórnych płytek ceramicznych, wymiana podsypki z piasku, ułożenie nowej nawierzchni ceramicznej – z wykorzystaniem kwadratowych nieszkliwionych płytek z XVIII wieku z dodatkiem cegły: 2014-2016 r.
■ Kolejne etapy prac konserwatorskich i restauratorskich przy malowidłach ściennych – w sumie VIII etapów do 2018 r.”

Foto z serwisu paslek.pl