kapitan-Tadeusz-Olechnowicz

Kpt ż.w. Tadeusza Olechnowicza ( 1936-2016)

Ostatni komendanta „Daru Pomorza” i pierwszy komendant „Daru Młodzieży”

Więcej…