Dobiegł końca kolejny etap rewitalizacji filialnego kościoła w Mariance – gotyckiej świątyni wybudowanego XIV i XV wieku z inicjatywy komturów elbląskich.

W kończącym się roku przeprowadzono m.in. wymianę posadzki – usunięto stary, spękany cement i nawierzchnię z rozbiórkowych płytek ceramicznych powodujące zawilgocenie ścian a zagrzybioną podsypkę piaskową wymieniono na nową, na której ułożono przepuszczalną nawierzchnię ceramiczną. Częściowo wykorzystano odnalezione podczas remontu kwadratowe, nieszkliwione płytki ceglane z XVIII w, a częściowo rozbiórkową cegłę.

Dzięki finansowemu wsparciu Niemiecko-Polskiej Fundacji Ochrony Zabytków Kultury z siedzibą w Görlitz (Deutsch-Polnische Stiftung Kulturpflege und Denkmalschutz http://deutsch-polnische-stiftung.de/) z funduszy Republiki Federalnej Niemiec i prywatnych ofiarodawców z Niemiec, przeprowadzono też pierwszą fazę prac konserwatorskich przy dekoracji zachodniej ściany kościoła – oczyszczono i utrwalono malowaną kotarę stanowiącą tło dla prospektu organowego. Druga faza prac – uzupełnienie ubytków polichromii – planowana jest na przyszły rok. Wtedy mają też zacząć się – zaplanowane na co najmniej trzy sezony – prace przy scalaniu gotyckich malowideł w nawie i rekonstrukcji ich brakujących fragmentów.

Fot_2
Fot. 2. Wnętrze kościoła w Mariance, widok w kierunku organów, podczas trwania prac przy konserwacji malowanej kotary na ścianie zachodniej.

Fundacja sfinansowała także zakończone właśnie dendrochronologiczne badania więźb dachowych i drewnianej konstrukcji wieży kościoła. Ich wyniki pozwolą uporządkować wiedzę na temat chronologii budowy poszczególnych części kościoła.

Warto wspomnieć, że Fundacja także w poprzednich latach znacząco wspierała prace w Mariance – w roku 2008 współfinansowała remont dachu a w roku 2011 – odsłonięcie gotyckich malowideł na południowej ścianie kościoła.

/JMA/