Jakość powietrza gdzie indziej i w Pasłęku

Jakość powietrzaKiedy zimową porą idę ulicą Zieloną, Kościuszki, czy Limanowskiego to wdycham wyjątkowo brudne powietrze. Mówią mi o tym mój nos i płuca. Latem na tych ulicach powietrze może być wyjątkowo czyste.

W Pasłęku dostaliśmy w prezencie miernik czystości powietrza, który został zainstalowany na budynku Szkoły Podstawowej nr 1, przy ulicy Jagiełły. Nauczmy się czytać dane, które mierzy. Firma Veolia prezentuje je na swojej stronie internetowej, które z kolei są prezentowane na stronie głównej niniejszego serwisu. Należy przede wszystkim pamiętać, że czujnik mierzy czystość tylko w miejscu, w którym został zamontowany. Zapewne większość z nas chciałaby, aby takie czujniki zostały zamontowane w miejscach, w których przebywamy najczęściej. Mogłoby się jednak okazać, że w okolicach domków jednorodzinnych, gdzie ciągle stosuje się ogrzewanie węglem, jakość powietrza nie różni się od tego na Śląsku. I co wtedy?

Powietrze czyste to, powietrze, w którym na Ziemi powstało życie, ewoluowało i do którego żyjące na nim stworzenia się dostosowywały. Obecnie czyste powietrze oznacza skład:

czujka powietrza
Czujka firmy Veolia na budynku Szkoły Podstawowej od strony ulicy Jagiełły

azot – 78,08%
tlen – 20,94%
argon – 0,93%
dwutlenek węgla – 0,03%
neon – 0,0018%
hel – 0,00052%
metan – 0,00017%
krypton – 0,00011%
wodór – 0,0005%
ksenon – 0,00008%
para wodna – 0-4%

Praktycznie, w różnych miejscach, w zależności od pory roku i pogody skład ten ulega naturalnym zmianom, ale w granicach, które przyroda zna od zawsze.

Powietrze wdychane a wydychane

Powinniśmy wdychać:

• azot – 78%
• tlen-21%
dwutlenek węgla – 0,04%.
• inne gazy – 1%

Z kolei w powietrzu wydychanym można wyróżnić:

• azot – 78%
tlen – 17%
dwutlenek węgla – 4%
• inne gazy – 1%.

W powietrzu występują zanieczyszczenia. Są to przede wszystkim te substancje, które nie stanowią jego naturalnego składu: gazy, ciecze i ciała stała. Ponadto zanieczyszczeniem nazwiemy także naturalny składnik powietrza, o ile występuje on w stężeniu przekraczającym normę. Zanieczyszczenia powietrza mają o wiele większą tendencję do rozprzestrzeniania się i zajmowania nowych, nawet dalekich obszarów, w porównaniu do zanieczyszczeń wód czy gleb. Źródłem zanieczyszczenia powietrza może być działalność człowieka (głównie) lub sama przyroda, gdy np. dochodzi do wybuchu wulkanu lub masowego rozwoju glonów w środowisku wodnym.

Do podstawowych zanieczyszczeń powietrza zalicza się tlenki azotu, tlenki i inne związki siarki, dwutlenek węgla (choć trzeba pamiętać, że pełni on jednocześnie istotną rolę w regulacji ciepła na naszej planecie), wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne, ozon, fluorowodór, aerozole, pyły oraz kwaśne deszcze.

Normy jakości powietrza

Żeby możliwa była ocena jakości powietrza, potrzebne są normy. Określają one moment krytyczny, po którego przekroczeniu oddychanie zanieczyszczonym powietrzem zaczyna stanowić zagrożenie dla naszego życia i zdrowia. Normy różnią się w zależności od danej substancji, a czasem także od czasu uśredniania stężeń (liczy się wówczas zarówno rok, jak i konkretna doba czy nawet godzina, choć nie zawsze – np. dla PM2.5 wyznaczono wyłącznie normę roczną). Interpretując pomiar, należy odnosić go do odpowiedniej normy. Przykładowym częstym błędem jest odnoszenie pomiaru w danej godzinie do normy rocznej, a nie godzinowej.

Co oznacza dobry indeks jakości powietrza a co zły?

normy

W realiach naszego miasta najprościej byłoby jednorazowo zmierzyć zanieczyszczenie poszczególnych miejsc, ulic i wykonać mapę w rodzaju: tymi ulicami zimą nie spacerujemy, gdyż grozi to … Taka mapa nie powstanie, bo kto by z niej korzystał?