Według mieszkańców regionu, którzy wzięli udział w internetowym plebiscycie, na pierwszym miejscu w kategorii „miejsca” są przydrożne aleje. Najważniejszym wydarzeniem jest bitwa pod Grunwaldem, a dziełem „O obrotach sfer niebieskich” Mikołaja Kopernika.

Pochylnia Buczyniec

Co stanowi o wyjątkowości Warmii i Mazur i wyróżnia nas na tle innych regionów Polski? Czy jako dzisiejsi mieszkańcy regionu znajdujemy wspólne punkty odniesienia, gdy odczytujemy kulturową i historyczną przestrzeń, odwołujemy się do postaci i dzieł związanych z regionem i jego kulturą? Jakie są symbole naszej tożsamości regionalnej – zapytały Stowarzyszenie Wspólnota Kulturowa „Borussia” oraz Fundacja „Borussia” i przeprowadziły plebiscyt Kanon Kulturowy Warmii i Mazur. Głosowanie trwało przez cały luty na stronie borussia.pl

Wyniki głosowania ekspertów prezentują się nieco inaczej niż zestawienie głosów internautów. Specjaliści orzekli, że najistotniejszym kulturowo miejscem jest wzgórze katedralne we Fromborku, osobowość Warmii i Mazur to Mikołaj Kopernik, a najważniejsze dzieło to „Muzeum ziemi ojczystej” Siegfrieda Lenza. Internauci i eksperci byli zgodni co do kategorii „Wydarzenie”, w obu przypadkach zwyciężyła bitwa pod Grunwaldem.

Do kanonu kulturowego wszedł Kanał Elbląski, zarówno w głosowaniu mieszkańców, jak i ekspertów. W plebiscycie internetowym zajął piąte miejsce, ex aequo z kościołem ewangelickim w Pasymiu. Specjaliści bardziej docenili nasz unikalny zabytek – Kanał uplasował się w eksperckim rankingu na trzecim miejscu, równorzędnie z sanktuarium w Świętej Lipce.

Doceniono również książkę „Nazwy, których nikt już nie wymienia” Marion Dönhoff, przedwojennej właścicielki Kwitajn, dziennikarki i wydawczyni niemieckiego tygodnika Die Zeit, a przed wszystkim autorki wielu książkowych publikacji, ważnych nie tylko dla naszego regionu. „Nazwy…” w obu plebiscytach, w kategorii „Dzieła” weszła do pierwszej piątki (miejsce 3. według internautów i miejsce 4. według ekspertów).

Poniżej pełne wyniki.

Wyniki plebiscytu internetowego:
Kategoria miejsca (oddano łącznie 1212 głosów na 71 propozycji):
aleje przydrożne,
Frombork – wzgórze katedralne,
szlak Wielkich Jezior Mazurskich,
Grunwald – pole bitwy,
ex aequo Kanał Elbląski oraz Pasym – kościół ewangelicki.

Kategoria wydarzenia (oddano łącznie 1061 głosów na 36 propozycji):
bitwa pod Grunwaldem,
koniec II wojny światowej i przyłączenie Warmii i Mazur do Polski – 1945,
utworzenie państwa zakonu krzyżackiego w Prusach – 1230/1231,
plebiscyt w Prusach Wschodnich – 1920.
powstanie Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego – 1999.

Kategoria dzieła (oddano łącznie 1104 głosów na 96 propozycji):
Mikołaj Kopernik, De revolutionibus orbium coelestium (1543) [wyd. polskie O obrotach sfer niebieskich, 1976],
czasopismo „Borussia. Kultura. Historia. Literatura”
Marion Dönhoff, Nazwy, których nikt już nie wymienia, tłum. Grzegorz Supady (2001) [Namen die keiner mehr nennt, 1962],
Ernst Wiechert, Dzieci Jerominów, tłum. Tadeusz Ostojski (t. 1), Jerzy Ptaszyński (t. 2) (1973) [Die Jeromin-Kinder, 1945],
Konstanty Ildefons Gałczyński, Kronika olsztyńska (1975).

Kategoria osobowości (oddano łącznie 1793 głosów na 87 propozycji:
Paweł Adamus,
Andrzej Wakar,
Mikołaj Kopernik (Nicolaus Copernicus),
Erich Mendelsohn,
zespół założycielski Stowarzyszenia Wspólnota Kulturowa „Borussia”

Wyniki głosowania ekspertów:
Kategoria miejsca:
Frombork – wzgórze katedralne,
Lidzbark Warmiński – zamek biskupów warmińskich,
ex aequo Kanał Elbląski oraz Święta Lipka – sanktuarium pielgrzymkowe,
szlak Wielkich Jezior Mazurskich,
Gietrzwałd – sanktuarium pielgrzymkowe;

Kategoria wydarzenia:
bitwa pod Grunwaldem – 1410,
II pokój toruński – 1466 oraz traktat krakowski i powstanie Prus Książęcych – 1525,
utworzenie państwa zakonu krzyżackiego w Prusach – 1230/1231,
ex aequo bitwa pod Tannenbergiem – 1914 oraz koniec II wojny światowej i przyłączenie Warmii i Mazur do Polski – 1945,
plebiscyt w Prusach Wschodnich – 1920;

Kategoria dzieła:
Siegfried Lenz, Muzeum ziemi ojczystej, tłum. Eliza Borg i Maria Przybyłowska (1991)[Heimatmuseum, 1978],
ex aequo Max Toeppen, Historia Mazur. Przyczynek do dziejów krainy i kultury pruskiej, tłum. Małgorzata Szymańska-Jasińska (1995) [Geschichte Masurens, 1870] oraz Melchior Wańkowicz, Na tropach Smętka (1936),
Ernst Wiechert, Dzieci Jerominów, tłum. Tadeusz Ostojski (t. 1), Jerzy Ptaszyński (t. 2) (1973) [Die Jeromin-Kinder, 1945],
Marion Dönhoff, Nazwy, których już nikt nie wymienia, tłum. Grzegorz Supady (2001) [Namen die keiner mehr nennt, 1962],
Mikołaj Kopernik, De revolutionibus orbium coelestium (1543) [wyd. polskie O obrotach sfer niebieskich, 1976];

Kategoria osobowości:
Mikołaj Kopernik (Nicolaus Copernicus),
bp Ignacy Krasicki,
Johann Gottfried Herder,
ex aequo Wojciech Kętrzyński (Adalbert von Winkler) oraz Erich Mendelsohn,
Feliks Nowowiejski.

Źródło: borussia.pl