head_historia

W IX wieku okolice dzisiejszego Pasłęka zamieszkiwało pruskie plemię Pogezan. Gród Passlock został zdobyty w latach 1237-1238 przez wojska krzyżackie. 29 września 1297 roku miasto , z nadania krzyżackiego mistrza krajowego Meinhardta z Querfurtu, uzyskało prawa miejski. Miasto otrzymało nazwę Holland jako uznanie wobec sprowadzonych osadników holenderskich, którzy je zbudowali W 1701 roku powstaje Królestwo Prus, a nazwę miasta zmieniono na Preußich Holland (po polsku: Holąd Pruski). Od 1867 roku przynależy do Cesarstwa Niemieckiego, od 1919 do Rzeszy Niemieckiej , a od 1945 do Polski. W 1946 roku zmieniono nazwę na Pasłęk.