Herby z okolic Pasłęka

Herby
Herb miasta Pasłęk

“Herb miejski – charakterystyczny znak miejskiej wspólnoty samorządowej skonstruowany na wzór znaku terytorialnego według określonych reguł heraldycznych. W Polsce herby miast mogą być tworzone zgodnie z ustawą z dn. 21 grudnia 1978 r. o odznakach i mundurach. Herby miast mogą być również herbami gmin i innych jednostek terytorialnych.” (Wikipedia)

W jednym z wcześniejszych artykułów przedstawiłem historię herbu Pasłęka, a w innym starałem się doprecyzować szczegóły jego aktualnie obowiązującego wyglądu (Uchwała nr XXIII/117/92 Rady Miasta i Gminy Pasłęk z dnia 18 września 1992 r.)

Wygląd tarczy herbowych zmieniał się na przestrzeni wieków. Więcej na Wikipedii.

Wydało mi się interesujące porównanie herbu naszego miasta z innymi herbami, które są symbolami okolicznych gmin i miejscowości. Pierwsze co zwróciło moją uwagę to różnice w wyglądzie tarczy herbowych. Elbląg ma tarczę z okresu Średniowiecza, Frombork z XV wieku, a Małdyty wymyśliły jej wygląd same. Co na to heraldycy? Zdecydowana większość, w tym Pasłęk, opracowując współcześnie swoje herby korzystała z tradycji herbowej swoich miejscowości, ale tarczę przyjmowała współcześnie zalecaną przez heraldyków. Jedną z osób opracowujących wygląd współczesnego, pasłęckiego herbu był pan Lewdorowicz. Porównując technicznie wygląd naszego herbu z herbami kilku sąsiadujących miejscowości widzę, że zrobiono całkiem dobrą robotę (szczegóły oczywiście należy doprecyzować).

Herb województwa warmińsko-mazurskiego

 

Tarcza trójdzielna o polach barwy czerwonej, dwudzielna w pas i dwudzielna w słup w dolnej części. W polu pierwszym umieszczony jest Orzeł Biały w koronie, ze złotym dziobem, takąż przepaską na skrzydłach i takimiż szponami. W polu drugim Baranek Boży srebrny (biały) ze złotym nimbem, z czerwonym krzyżem wewnątrz, krwawiący do kielicha złotego, podtrzymujący nogą przednią chorągiew srebrną (białą) z czerwonym krzyżem osadzoną na drzewcu złotym zwieńczonym takimż krzyżem. W polu trzecim czarny orzeł ze złotym dziobem, takąż przepaską na skrzydłach i takimiż szponami, ze złotą koroną na szyi, przepasany na piersi takąż literą S.

Herb powiatu elbląskiego

Na czerwonym polu złota koga z wydętym białym żaglem. Na maszcie herb Elbląga. (uwaga: Herb na maszcie nie zgadza się z oficjalnym herbem Elbląga, co widać porównując obydwa herby).

Herb miasta Elbląg

Podstawę herbu stanowi tarcza gotycka w dwóch kolorach (białym u góry i czerwonym na dole). Na dolnej części herbu stylizowana sieć rybacka koloru złotego. W górnej części herbu oraz na siatce znajdują się dwa krzyże joannickie (u góry w kolorze czerwonym, na dole w kolorze białym).

Często w wizualizacjach elbląskiego herbu widzimy różnice w wyglądzie sieci, obrysie krzyży albo w kolorystyce.

Herb miasta Młynary

Herb Młynar przedstawia w polu błękitnym srebrne koło młyńskie a w nim złoty konar drzewa o sześciu gałęziach i sześciu liściach. Herb w obecnym kształcie został ustanowiony przez Radę Miejską 30 marca 2017 r. Kolory w herbie Młynar symbolizują: Srebro-biel: czystość, prawda, niewinność; Błękit-lazur: czystość, lojalność, wierność; Złoto-żółty: wiara, stałość, mądrość, chwała.

Niestety, ale kolory z opisu nie zgadzają się z wizerunkiem.

Herb miasta Morąg

Herb Morąga (i gminy Morąg) przedstawia pielgrzyma w czarnej szacie na złotym polu, stojącego boso na ziemi. W prawej ręce niesie czerwony kij z butlą wody a w lewej muszlę pielgrzyma – symbol pielgrzymujących do Santiago de Compostela. Czarna barwa szaty pielgrzymiej jest symbolem stateczności, powagi i pokory a także wyrzeczenia światowego blichtru. Herb powstał w XIV stuleciu z inicjatywy szpitalnika Zakonu Krzyżackiego, komtura elbląskiego i przedstawia pielgrzyma. 

Herb miasta Orneta

Herb Ornety przedstawia w polu srebrnym czarnego stojącego smoka, z zakręconym ogonem i podniesionym skrzydłem, na zielonej murawie. Według dawnej legendy, w Ornecie żył smok, który pożerał zwierzęta, kobiety i dzieci. Wielu rycerzy, którzy chcieli uwolnić od niego miasto, padało pokonanych. Aż wreszcie jednemu z rycerzy udało się zabić potwora. Istnieje przypuszczenie, że owym nieznanym rycerzem, który ocalił setki ludzi i zwierząt od zagłady, był powszechnie uwielbiany rycerz Jerzy. 

Gmina Elbląg

Herb gminy Elbląg nawiązuje do czasów historycznych i do współczesności. Dlatego też widnieje wiewiórka z herbu rodu Bażyńskich, bardzo zasłużonego dla tych ziem. Czterolistna koniczyna trzymana przez wiewiórkę wskazuje na rolniczy charakter naszych ziem, jak również ma przynieść gminie pomyślność i szczęście.

Herb robi wrażenie mocno niedopracowanego, a może tylko nie ma właściwej grafiki w internecie.

Herb gminy Godkowo

Brak opisu herbu w internecie. To co widzimy to bocian lądujący albo wzlatujący nad gniazdem. Nietypowa kolorystyka. Nigdy nie widziałem herbu z nazwą miejscowości (nie wliczając Małdyt). Może po prostu brak dobrej grafiki w internecie.

Herb miasta Frombork

Herb Fromborka  przedstawia w polu czerwonym mury miejskie srebrne z dwoma takimiż wieżami i zamkniętymi wrotami złotymi. Nad nią, między wieżami postać Madonny od pasa w górę w płaszczu niebieskim z dzieciątkiem na ręku.

Tarcza herbu z czasów kiedy we Fromborku mieszkał i pisał “O obrotach sfer niebieskich”.

Herb gminy Małdyty

Herb?

Opracował na podstawie Wikipedii: Roman Cichocki