Dokumenty, książki, filmy o Pasłęku

Kiedy szukamy informacji o Pasłęku to dobrze jest wiedzieć nie tylko czego szukamy, ale i gdzie szukać. Zamieszczona lista przedstawia dokumenty, książki i filmy o Pasłęku, które powinniśmy znaleźć w miejskiej Bibliotece Publicznej przy Pl. św. Wojciecha (na zamku).

Miasto to zostało zbudowane przez uciekinierów Batawów z Holandii jako miejsce schronienia i od nich nazwę przyjęło. Przechodniu, patrz na urodzajny kraj, na wygląd i porównaj je z innymi małymi miastami, czy znajdziesz mu równe?” (tłumaczenie z j. niemieckiego sentencji zamieszczonej na ratuszu w XVIII w.)

Pasłęk zestawienie tematyczne w wyborze

(opracowane w oparciu o zbiory WMBP w Elblągu, Filia w Pasłęku)

Wydawnictwa zwarte

1.      100-lecie ZNP : 60- lat na ziemi pasłęckiej / oprac. komisja historyczna : Teresa Ślesińska [et al.]. – Pasłęk : [ZNP. Oddział Pasłęk], [2005]

2.      Administracja, zarządzanie i władze miejskie w Pasłęku (XIII-XX wiek) / Wiesław Śniecikowski [W:]W kręgu badań profesora Wacława Odyńca / red. nauk. Józef Włodarski. – Gdańsk : Marpress 2002, S. 124-169

3.      Bursztynowa Komnata : fakty i mity : materiały z konferencji naukowej z  5 października 1996 r. w Pasłęku / [red. Elżbieta Rusak]. – Gdańsk : “Marpress”, 1997

4.      Der Heimatbrief des Kreises Preussisch Holland. Band 1-4  / zusammengestellt und bearbeitet von Bernd Hinz. – Köln : Kreisgemeinschaft Pr. Holland, 1993, 1994, 1999

5.      Der Kreis Preussisch Holland in Bildern / zusammengestellt und bearbeitet von Bernd Hinz. – Köln : Kreisgemeinschaft Pr. Holland, 1992

6.      Die Geschichte der Stadt Preussisch Holland [Historia miasta Pasłęka] / Robert Helwig. – [Köln] : Kreisgemeinschaft Pr. Holland, 1987

7.      Doświadczenia społeczności lokalnej rejonu pasłęckiego w kształtowaniu drugiego szczebla samorządu terytorialnego / Wiesław Śniecikowski, Zdzisław Jabłoński [W:] Samorząd powiatowy w świetle reformy terytorialnej kraju / pod. red. Józefa Włodarskiego. – Gdańsk : Marpress 1996, S. 41-50

8.      Dwadzieścia pięć lat Szkoły Podstawowej nr 3 im. mjra H. Sucharskiego / oprac. Wanda Ponichtera, Sławomir Piwoński. – Pasłęk : Szkoła Podstawowa nr 3 1996

9.      Działalność opiekuńcza i jej wpływ na efekty kształcenia w Szkole Podstawowej nr 2 w Pasłęku w latach 1973/79 / Józef Orliński ; Uniwersytet Gdański . – Gdańsk : Uniwersytet Gdański 1979

10.  Grünhagen mit den Orten des Kirchspiels Kreis Pr. Holland/Ostpreussen : Chronik – Geschichte – Dokumentation / zusammengestellt von Georg Schneider. – [Köln] : Kreisgemeinschaft Pr. Holland, 1995

11.  Jan Majdecki – starosta pasłęcki w latach 1948-1949 (głos w dyskusji) [W:] Samorząd powiatowy w świetle reformy terytorialnej kraju / pod. Red. Józefa Włodarskiego. – Gdańsk : Marpress 1996, S. 51-54

12.  Kreis und Stadt Pr. Holland zwischen Drausensee und Passarge / zestawił i tekstem uzupełnił Helmut Janecke, Martin Lassen i Klaus Schroeter ; rys. Martin Lassen. – Leer : Gerhard Rautenberg, cop. 1981

13.  Kształtowanie się stosunków społeczno-politycznych na Warmii i Mazurach w latach 1945-1948 na przykładzie powiatu pasłęckiego / Marcin Jankowski. – Gdańsk : Uniwersytet Gdański, 2002

14.  Migracje do Pasłęka : ich uwarunkowania i struktura w latach 1945 – 90 / Ewa Kucharek. – Gdynia : Uniwersytet Gdański, 1993

15.  Pasłęcki samorząd 1990-1994 : informator społeczno-gospodarczy. – Pasłęk : Zarząd Miasta i Gminy Pasłęk, 1994

16.  Pasłęcki samorząd 1994-1998 : informator społeczno-gospodarczy. – Pasłęk : Zarząd Miasta i Gminy Pasłęk, 1998

17.  Pasłęcki samorząd 1998-2002 : informator społeczno-gospodarczy. –  Pasłęk : Zarząd Miejski w Pasłęku, 2002

18.  Pasłęcki samorząd w latach 2002-2006 : informator społeczno-gospodarczy. – Pasłęk : Burmistrz Pasłęka, 2006

19.  Pasłęk [W:] Elbląg i okolice / Franciszek Mamuszka. – Gdańsk : Wydawnictwo Morskie 1978, S. 255-261

20.  Pasłęk [W:] Miasta polskie w tysiącleciu. T. 2. – Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich 1967, S. 138-139

21.  Pasłęk [W:] Ratusze polskiego pobrzeża Bałtyku / Jakub Szczepański, fot. Krzysztof Jakubowski. – Gdańsk : „Marpress” 1996

22.  Pasłęk [W:] Trzysta miast wróciło do Polski / Władysław Jan Grabski. – Warszawa : „Pax” 1960, S. 347-348

23.  Pasłęk [W:] Warmia i Mazury / Tomasz Jurasz. – Warszawa : Krajowa Agencja Wydawnicza 1979, S. 110-112

24.  Pasłęk [W:] Zabytkowe ośrodki miejskie Warmii i Mazur / Lucjan Czubiel, Tadeusz Domagała. – Olsztyn : Pojezierze 1969, S. 254-258

25.  Pasłęk – 700-lecie : ludzie, religia, historia / pod red. Wiesława Rodzewicza, Józefa Włodarskiego. – Pasłęk : [Parafia świętego Józefa], 1998

26.  Pasłęk – dzieje miasta / wystawa Centrum Kultury Prus Wschodnich w Ellingen/Bawaria we współpracy z Prusko-Holądzkim Towarzystwem Powiatowym i Urzędem Miejskim w Pasłęku ; teksty, tł. Wiesław Gogan. – Ellingen : Centrum Kultury Prus Wschodnich, cop. 2007

27.  Pasłęk – Itzehoe : 10 lat współpracy / Józef Włodarski, Paweł Troszyński, Wiesław Śniecikowski ; pod. red. Józefa Włodarskiego, Gdańsk : “Marpress”, 2000

28.  Pasłęk : spotkania z historią i legendą / Wiesław Rodzewicz, Józef Włodarski. –  Pasłęk : Parafia św. Józefa, 1996

29.  Pasłęk : wędrówki po przeszłości / Wiesław Rodzewicz, Józef Włodarski. – Pasłęk : [nakł. aut.], 1993

30.  Pasłęk 1297-1997 : z dziejów miasta i okolic / red. Włodarski Józef. –  Pasłęk : Urząd Miasta i Gminy, 1997

31.  Pasłęk wczoraj i dziś / tekst. Izydor Hołub [et al.]. – Olsztyn : Pojezierze 1966

32.  Podstawy prawne kształtowania się samorządu miejskiego w Pasłęku (XIII-XV w.) [W:] Samorząd powiatowy w świetle reformy terytorialnej kraju / pod. Red. Józefa Włodarskiego. – Gdańsk : Marpress 1996, S. 55-64

33.  Powstanie i rozwój Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej w Pasłęku w latach 1953-1975 / Krystyna Siemaszko. – Gdańsk : Uniwersytet Gdański, 1982

34.  Powstanie i rozwój Zespołu Szkół Rolniczych w Pasłęku na tle szkolnictwa rolniczego Warmii i Mazur / Janusz Juran. – Olsztyn : Akademia Rolniczo-Techniczna 1993

35.  Preussisch Holland heute : unsere Heimat in Bildren [Pasłęk dziś : nasza ojczyzna w fotografii] / Bernd Hinz ; fot. Fritz Folger. – Köln : Kreisgemeinschaft Pr. Holland, 1997

36.  Samorząd miasta i gminy Pasłęk : zamierzenia i rzeczywistość w wybranych sferach działalności społeczno-gospodarczej / Marek Koszyk. – Sopot : Uniwersytet Gdański, 1992

37.  Strofy wiatrem niesione / red. Leonarda Ćwiklińska, Barbara Gołąbek. – Pasłęk : Towarzystwo Przyjaciół Biblioteki Publicznej, 1999

38.  Święty Jerzy na murach Pasłęka [W:] Legendy ziemi elbląskiej / Janusz Charytoniuk. – Elbląg : Wspólnota Elbląska 1999, S. 74-75

39.  Warmińsko-Mazurska Biblioteka Pedagogiczna w Elblągu Filia w Pasłęku w latach 1990-2000 / Teresa Szmajchel. – Olsztyn : Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, 2001

40.  Wertepy historii : zryw antykomunistyczny młodzieży z Pasłęka i Morąga w organizacjach Związek Skautów Polski Walczącej i Związek Patriotów Polskich / Kleofas Hubert Rundżjo. – [Pasłęk] : nakł. autora, 2005

41.  Wpływ kontaktów interpersonalnych na poziom adaptacji ucznia w nowym środowisku na podstawie  pierwszych klas gimnazjalnych Gimnazjum nr 1 i Gimnazjum nr 2 w Pasłęku / Bożena Becmer. – Olsztyn : Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, 2001

42.  XXX lecie / Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku. – Pasłęk : Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych, 2006

Artykuły z czasopism

1.        Cesarz II Rzeszy Niemieckiej Wilhelm II w Pasłęku / Józef Włodarski // Głos Pasłęka. – 1999, nr 6, s. 22

2.        Ciąg dalszy tajemnicy Bursztynowej komnaty / Sławomir Sadowski // Głos Pasłęka. – 1997, nr 1, s. 8

3.        Czy Hitler był w Pasłęku w 1918 roku? / Sławomir Sadowski, Józef Włodarski // Głos Pasłęka. – 1998, nr 8, s. 16

4.        Czy Pasłęk leży na Pogórzu? / Lech Słodownik // Głos Pasłęka. – 1996, nr 8, s. 11

5.        Dr. Karl Benjamin Beeck : zasłużeni mieszkańcy dawnego powiatu pasłęckiego / Lech Słodownik // Głos Pasłęka. – 1998, nr 4, s. 12

6.        Gustaw II Adolf “Lew Północy” w Pasłęku / Józef Włodarski // Głos Pasłęka. – 1998, nr 10, s. 12

7.        Herby pasłęckich urzędników książęcych / Robert Kostecki // Głos Pasłęka. – 1998 – 2001

8.        Historia Szkoły Podstawowej nr 1 w Pasłęku : na podstawie kronik szkolnych / wypisów dokonała Jolanta Ignatowicz // Głos Pasłęka. – 2001, nr 4, s. 14

9.        Historii ciąg dalszy / Stanisław Szaban // Głos Pasłęka. – 1994, nr 9, s. 4

10.    Ile herbów ma Pasłęk ? / Izydor Hołub // Warmia i Mazury 1970, nr 8, s. 23

11.    Jeszcze raz w sprawie kul armatnich z XVII wieku odnalezionych w Pasłęku / Józef Włodarski. // Głos Pasłęka. – 2000, nr 3, s. 24

12.    Kalendarium 700-lecia miasta Pasłęka / Józef Włodarski // Głos Pasłęka. – 1997, dodatek specjalny z okazji jubileuszu 700 lecia miasta Pasłęka, nr 9, s. 1-2

13.    Karol X Gustaw w Pasłęku / Józef Włodarski // Głos Pasłęka. – 1998, nr 9, s. 17

14.    Kilka uwag na temat palenisk z birytualnego cmentarzyska w Krośnie, gm. Pasłęk / Roksana Chowaniec // Głos Pasłęka. – 2005, nr 5, s. 15-17

15.    Koło dramatyczne w Pasłęku (1949-1953) / Mirosław Grochowski // Głos Pasłęka. – 1999, nr 9, s. 14

16.    Krótkie dzieje powiatu pasłęckiego / Józef Włodarski // Głos Pasłęka. – 1993, nr 9, s. [3]

17.    Legenda o nazwie Pasłęka / Józef Włodarski // Głos Pasłęka. – 1994, nr 2, s. 2

18.    Legenda o pasłęckiej “szubienicznej górze” / Józef Włodarski // Głos Pasłęka. – 1994, nr 12, s. 9

19.    Legenda o rzece Wąskiej / Józef Włodarski // Głos Pasłęka. – 1995, nr 2, s. 7

20.    Legenda o św. Jerzym na murach Pasłęka. / opracowano na podstawie Rocznika Elbląskiego, t. XII/1991 // Głos Pasłęka. – 1993, nr 12, s. 6

21.    Legenda o tajemnych tunelach i celi śmierci w pasłęckim zamku / oprac. na podstawie “Szkiców historycznych o Pasłęku”, t. 1, ks. Kazimierza Cyganka i maszynopisu książki Józefa Włodarskiego “Pasłęk w legendzie i podaniach” // Głos Pasłęka. – 1994, nr 1, s. 1-2

22.    Legenda o ulicy Różanej w Pasłęku / Józef Włodarski // Głos Pasłęka. – 1995, nr 5, s. 13

23.    Mit czy rzeczywistość : definitywne rozwiązanie zagadek wokół założenia miasta “Holland”  : odczyt Dick E.H. de Boer, 29 września 1997 r. / Dick E.H. de Boer // Głos Pasłęka. – 1997, nr 11, s. 10-12

24.    Monografia Pasłęka / Janusz Otręba // Głos Pasłęka. – 2005, nr 1, s. 17

25.    Najstarsze pieczęcie i herb miasta Pasłęka / Robert Kostecki // Głos Pasłęka. – 1997, nr 1, s. 12

26.    Napoleoński marszałek i król Szwecji w Pasłęku / Józef Włodarski. // Głos Pasłęka. – 1998, nr 12, s. 20

27.    Nazewnictwo cieków Ziemi Pasłęckiej / Robert Kostecki // Głos Pasłęka. – 2001, nr 8, s. 13

28.    O pewnym mieszkańcu obecnej ulicy Jana Kochanowskiego / Krzysztof Królak // Głos Pasłęka. – 1998, nr 4, s. 8

29.    O tak zwanym wyzwoleniu inaczej, Cz. 1-2 / Sławomir Sadowski // Głos Pasłęka. – 1995, nr 1-2

30.    Oblężenie Pasłęka przez wojska szwedzkie w 1659 r. : kilka uwag o sztuce artyleryjskiej w drugiej połowie XVII wieku / Marcin Jankowski, Józef Włodarski // Głos Pasłęka. – 2000, nr 2, s. 15-16

31.    Panorama Pasłęka w rycinie / Janusz Otręba // Głos Pasłęka. – 2005, nr 4, s. 14-15

32.    Pasłęccy kronikarze / Janusz Otręba. // Głos Pasłęka. – 1997, dodatek specjalny z okazji jubileuszu 700 lecia miasta Pasłęka, nr 9, s. 5

33.    Pasłęccy urzędnicy krzyżaccy (1318-1520) / Robert Kostecki.  // Głos Pasłęka – 1997, dodatek specjalny z okazji jubileuszu 700 lecia miasta, nr 9, s. 3-5

34.    Pasłęk i okolice w styczniu 1939 roku / Lech Słodownik // Głos Pasłęka. – 2006  nr 3, s. 15-16

35.    Pasłęk – Powiśle czy Warmia i Mazury? / Józef Włodarski // Głos Pasłęka. – 1993, nr 2, s. 1-2

36.    Piekarnictwo pasłęckie wczoraj i dziś : z tradycją ku przyszłości / Izabella Raszczyk, konsultacja historyczna Józef Włodarski // Głos Pasłęka. – 2001, nr 11, s. 12

37.    Pieniądze zastępcze powiatowej kasy Oszczędności miasta Pasłęk i obozu jenieckiego w latach 1914-1923 / Tadeusz Bohatyrowicz // Głos Pasłęka. – 1996, nr 10, s. 8

38.    Podróże króla Przemysła Ottokara II przez ziemię pasłęcką / Józef Włodarski // Głos Pasłęka. – 1999, nr 1, s. 15

39.    Promenada zamkowa / Sławomir Sadowski // Głos Pasłęka. – 2004, nr 7, s. 18

40.    Przestępczość w Pasłęku i okolicach w świetle zarządzeń i obwieszczeń powiatowych z 1847 r. / Józef Włodarski // Głos Pasłęka. – 1999, nr 12, s. 19

41.    Rozważania w rocznicę “nocy kryształowej” / Krzysztof Królak // Głos Pasłęka. – 1996, nr 12, s. 15

42.    Skarb monet z XVII wieku ze żwirowni w Robitach / Tadeusz Bohatyrowicz // Głos Pasłęka. – 1997, nr 1, s. 13

43.    Skorowidz nazw miejscowości i nazw fizjograficznych dawnego powiatu pasłęckiego / oprac. Robert Kostecki // Głos Pasłęka. – 1995 nr 12 – 1996 nr 6

44.    Stare i nowe nazwy ulic Pasłęka, Cz. 1-5 / Krzysztof Królak // Głos Pasłęka. – 1997, nr 3-8

45.    Szpital zakonu Joannitów w Pasłęku / Krzysztof Królak, Robert Kostecki // Głos Pasłęka. – 1999, nr 12, s. 20

46.    Święto chleba / Józef Włodarski // Głos Pasłęka. – 2000, nr 12, s. 17

47.    Trzej muszkieterowie : buntownicy czy konformiści? : doświadczenia pokoleń : bunt pokoleniowy / Katarzyna Wieczorek // Głos Pasłęka. – 2005, nr 6, s. 14-15

48.    W kręgu dziejów Pasłęka i okolic : spostrzeżenia i uwagi historyka / Józef Włodarski // Głos Pasłęka. – 2000, nr 8, s. 18-19

49.    Walory przyrodnicze i krajoznawcze gminy Pasłęk / Zofia Warszawik // Głos Pasłęka. – 2003, nr 8, s. 12

50.    Wikingowie w Robitach? / M. Jankowski // Głos Pasłęka. – 2002, nr 8, s. 13

51.    Wsie powiatu pasłęckiego [cykl artykułów] / Lech Słodownik // Głos Pasłęka 1996-

52.    (Aniołowo, Buczyniec, Brzeziny, Drulity, Kopina, Kronin, Krosno, Nowa Wieś Cierpkie, Rogajny, Rydzówka, Zielonka Pasłęcka, Zielony Grąd)

53.    XX lat Zespołu Szkół Rolniczych / na podstawie folderu opracowała Leokadia Czerwienko // Głos Pasłęka. – 1995, nr 7, s. 1 i 6

54.    Z Flandrii do Pasłęka : historia rodu Jungschulz / Robert Kostecki // Głos Pasłęka. – 2000, nr 9, s. 18-19

55.    Z wędrówek po archiwach / Józef Włodarski // Głos Pasłęka. – 1994, nr 9, s. 5

56.    Z dziejów pasłęckiej garbarnii / Robert Kostecki // Głos Pasłęka. – 2000, nr 3, s. 22

57.    Zakłady ogrodnicze / Janusz Otręba. // Głos Pasłęka. – 1996, nr 6, s. 8

58.    Zieleń miejska / Janusz Otręba // Głos Pasłęka. – 2005, nr 5, s. 13

59.    Żydzi w Pasłęku / Sławomir Sadowski // Głos Pasłęka. – 2001, nr 11, s. 16

Zabytki

1.        400-lecie kościoła p.w. św. Jerzego w Pasłęku / Józef Włodarski // Głos Pasłęka. – 1998, nr 6, s. 8

2.        Architektura ceglano-szkieletowa w Pasłęku / Janusz Otręba // Głos Pasłęka. – 2005, nr 12, s. 19

3.        Cmentarz zapomniany : kirkut żydowski w Pasłęku / Katarzyna Panimasz // Głos Pasłęka. – 1995, nr 4, s. 8

4.        Co warto zwiedzić? : zabytki Pasłęka // Warmia i Mazury 1969, nr 11, s. 18

5.        Cztery bramy / Janusz Otręba // Głos Pasłęka. – 1995, nr 4, s. 11

6.        Historia, zabytki i piękno Pasłęka / Zofia Warszawik // Głos Pasłęka. – 2003, nr 9, s. 17

7.        Kanał Ostródzko-Elbląski / pod. red. Stanisława Januszewskiego. – Wrocław : Studio Artystyczno-Reklamowe “TAK”, 2001

8.        Pałace miejskie Pasłęka / Janusz Otreba // Głos Pasłęka. – 2004, nr 12, s. 18

9.        Parę słów o pasłęckim ratuszu / Lech Słodownik // Głos Pasłęka. – 1996, nr 9, s. 11

10.    Pasłęk : tereny przed dawną Bramą Garncarską / Janusz Otręba // Głos Pasłęka. – 1995, nr 11, s. 9

11.    Pasłęk : zamek krzyżacki z pierwszej połowy XIV wieku [W:] Zamki Warmii i Mazur / Lucjan Czubiel. – Olsztyn : Pojezierze 1986, S. 63-66

12.    Pasłęk wczoraj i dziś / A.P.  // Gazetka Wyborcza. – 2003, nr 4-6 (Brama Kamienna, dworzec kolejowy)

13.    Piękno i tajemnice Marianki / Wiesław Śniecikowski // Głos Pasłęka. – 2007, nr 10, s. 13

14.    Płyta nagrobna małżonków von Wilmsdorf z kościoła p.w. św. Bartłomieja w Pasłęku / Robert Kostecki // Głos Pasłęka. – 2002, nr 4, s. 10

15.    Ratusz w Pasłęku / A.P. // Gazetka Wyborcza. – 2004, nr 1, s. 8

16.    Rozwój przestrzenny Pasłęka : 1800-1945 r. / Janusz Otręba // Głos Pasłęka. – 2005, nr 6, s. 15

17.    Rynek miejski / Towarzystwo Miłośników Pasłęka // Gazetka Wyborcza. – 2004, nr 3, s. 11

18.    Stare Miasto : przemiany przestrzenne / Janusz Otręba // Głos Pasłęka. – 2005, nr 7, s. 14

19.    Staromiejskie drzwi / Janusz Otręba // Głos Pasłęka. – 1995, nr 5, s. 12

20.    Szpital / A.P. // Gazetka Wyborcza. – 2004, nr 2, s. 11

21.    Tajemnica Kościoła w Pasłęku [W:] Legendy ziemi elbląskiej / Janusz Charytoniuk. – Elbląg : Wspólnota Elbląska 1999, S. 73-74

22.    Tajemnica pasłęckiego zamku / Sławomir Sadowski // Głos Pasłęka. – 1996, nr 11, s. 8-9

23.    TPP Ulica Krasickiego / J.O. // Gazetka Wyborcza. – 2004, nr 1, s. 8

24.    Ulica Chrobrego (rynek). Cz. 1-2 / A. Pągowski // Gazetka Wyborcza. – 2004, nr 7-8

25.    Ulica Kościuszki / Janusz Otręba // Głos Pasłęka. – 1995, nr 7, s. 7

26.    Ulica Krasickiego / Janusz Otręba // Głos Pasłęka. – 1995, nr 6, s. 13

27.    Ulice Pasłęka / Lech Słodownik // Głos Pasłęka. – 2002, nr 9, s. 14

28.    Zaginione zabytki : dawne powiaty: pasłęcki i morąski / TMP [Towarzystwo Miłośników Pasłęka] // Głos Pasłęka. – 1999, nr 12, s. 15

Wspomnienia

1.        Nasi nauczyciele / Janina Szumska-Wojdyło // Głos Pasłęka. – 2005, nr 10, s. 17

2.        Jeszcze trochę historii / [Stanisława Przedpełska] // Głos Pasłęka. – 1994, nr 6, s. 8

3.        Reportaże o najstarszych mieszkańcach Pasłęka. – Pasłęk 1993

·      Bogata Przeszłość, przyszłość pod znakiem zapytania : Fryderyka Kłosowska / Danuta Bartold, Katarzyna Poćwiardowska, Diana Marciniak

·      Danuta Cyrkanowicz / Marcin Łaskarzewski

·      Dzieje repatrianta : Bolesław Romanowski / M. Badurek, A. Białozur

·      Helena Mrozek, Marian Łagodziński, Stefan Sosnowski / Katarzyna Misiewicz

·      Historia mojej babci i dziadka : [Julia i Czesław Łopaccy]

·      Historia pewnego życia : na podstawie opowieści Antoniego Jeżerysa / Mariusz Gwara

·      Pasłęk. Wcześniej niż wczoraj : Antoni Pągowski, Wanda Kojruk / Dorota Piecuch, Joanna Kojruk

·      T. Pedyński, K. Banaszek / Monika Eisler, Bogusława Owsik, Hanna Skalij

·      To tylko życie… : Erika Hadersdorfer i Antoni Błaszczyk o swoim życiu / Urszula Abucewicz

·      Własnymi rękoma : na podstawie rozmowy przeprowadzonej z Heleną Gwara / Mariusz Gwara

·      Wspomnienia osiedleńca : na podstawie rozmów z panem Edwardem Bortkiewiczem / Elżbieta Orłowska

4.        Stanisław Pankalla : wspomnienie / Janusz Otręba // Głos Pasłęka. – 2004, nr 12, s. 18

5.        Wpisani w Pasłęk / red. Janusz Ryszłowski. – Pasłęk : Success Promotion, 1997

Dokumenty filmowe oraz zapisane w formie elektronicznej

1.        Kronika Parafialna. T. 3-5 / Kazimierz Cyganek. – Pasłęk 1973-1975

2.        Parafia Pasłęk / Kazimierz Cyganek. – Pasłęk 1980

3.        Pasłęk [W:] Twój Elbląg. – Elbląg : Agencja Reklamowa GABO, [2006?]

4.        Pasłęk 700 lat. –  [Gdańsk : Telewizja Polska S.A., 1997]

5.        Samorząd Miasta i Gminy Pasłęk w latach 1990-1998 / Barbara Silko ; Elbląska Uczenia Humanistyczno-Ekonomiczna, 2006

6.        Szkice historyczne o Pasłęku. Cz. 1-2 / Kazimierz Cyganek. – Pasłęk 1973

7.        Szkice o wioskach parafii Pasłęk / Kazimierz Cyganek. – Pasłęk 1981

 

Informacje pobrane z  serwisu: http://www.wmbp.edu.pl/images/Strona/zestawienia_bibliograficzne/zestawienie_paslek.htm