Chcemy czy nie chcemy, ale mamy księcia. My, czyli mieszkańcy dawnych Prus. Georg Friedrich Ferdinand, książę Prus, urodził się 10 czerwca 1976 roku w Bremie. Jest praprawnukiem cesarza Wilhelma II., który musiał abdykować w wyniku rewolucji listopadowej w Niemczech 1918 roku. Stryj księcia Ludwik Ferdynand (II) zmarł w 1994, a Jerzy Fryderyk jako jedyny jego potomek pochodzący z małżeństwa równego rodem, odziedziczył po nim tytuł i pretensje do tronu. Ominięto dwóch starszych synów Ludwika Ferdynanda (II), ponieważ zawarli oni małżeństwa z kobietami krwi niekrólewskiej. Stryjowie Jerzego Fryderyka, książę Fryderyk Wilhelm i książę Michał, zaskarżyli postanowienia testamentu dziadka kronprinza.

Książę Prus Georg Friedrich

Proces trwał od 1994. W 1997 sąd regionalny (Landgericht)

w Hechingen i sąd regionalny wyższej instancji w Stuttgarcie (Oberlandesgericht) przyznały rację stryjom Jerzego Fryderyka i uznały, że wymóg małżeństwa równego rodem jest “niemoralny”. Trybunał Federalny (Bundesgerichtshof) nie zgodził się z orzeczeniem na korzyść stryjów i sprawa wróciła do sądów regionalnych, które tym razem orzekły na korzyść Jerzego Fryderyka. Stryjowie wnieśli pozew do Federalnego Trybunału Konstytucyjnego (Bundesverfassungsgericht), a ten nie zgodził się z orzeczeniem na korzyść Jerzego Fryderyka. W końcu, 19 października 2005 sąd regionalny orzekł, że Jerzy Fryderyk jest pełnoprawnym następcą swojego dziadka

Zamek Hohenzollern

, ale jego stryjowie i inne dzieci księcia Ludwika Ferdynanda mają prawo do części spadku pruskiego. Obecnie książę mieszka wraz z żoną i dziećmi w Berlinie, pracuje jako doradca dla przedsiębiorstw.

 

Tekst i fotografie:

https://pl.wikipedia.org/