W ramach podpisanej umowy z dnia 6.05.2017 r. pomiędzy Gminą Pasłęk a Uniwersytetem im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, w okresie od 03.07.2017 do 14.08.2017 r. będą prowadzone wykopaliska przy pasłęckim zamku mające na celu między innymi odkrycie przejścia podziemnego pomiędzy zamkiem a kościołem Św. Bartłomieja.

Jest to kolejny etap badań, którego wynikiem może być w przyszłości atrakcja architektoniczna podnosząca walory turystyczne Pasłęka.

W miarę postępu prac w tej zakładce znajdą Państwo bieżące informacje o przebiegu badań.