Architektura jest sztuką budowania. Nie jest wyłącznie umiejętnością budowania ani też sztuką samego, czysto graficznego przedstawiania budowli. Architekt musi rozwiązać zagadnienia funkcji budowli, znać doskonale rzemiosło budowlane, posiadać talent przestrzennego komponowania bryły, wnętrz i detalu architektonicznego. Właśnie ta wizja jest sprawą znacznie ważniejszą od elegancji graficzno-malarskiej. Wielu genialnych architektów dawnych wieków rysowało projekty dość prymitywnie, a jednak ich dzieła skomponowane i wykonane z doskonałą znajomością przedmiotu budzą do dziś podziw całego świata.